Konrád Ignác Közalapítvány

Iskolánk működését, a pedagógusok munkáját, a tanulók tanulmányi munkáját segítő
Konrád Ignác Közalapítványt
kérjük támogassa adója 1 %-ával!
Adószám: 18320994-1-02


Felhívjuk szíves figyelmüket,hogy
      Egyéni vállalkozók esetében a Szja 41.§ (4.) a. alapján a befizetett összeg
       30 %-a, max. 10 000 Ft
Társas vállalkozók esetében a Ta. o. tv. 7. § (5.) b. alapján a befizetett összeg 1.5 szerese   csökkenti az adóalapot.

Az iskolánkban nincs olyan gyermek, aki ezekből a programokból ne részesült volna, tehetsége, szorgalma alapján természetesen akár többől is.
Hogy ez a továbbiakban is így legyen, várjuk szíves felajánlásaikat, támogatásukat, legyen az a személyi jövedelemadó 1%.nak a felajánlása, vagy más módon történő segítségadás.
Adószámunk:18320994-1-02

 •  Hátrányos helyzetű gyermekek balatoni táborozása.
 • Színházlátogatás szervezése.
 • Kirándulás finanszírozása Budapestre és Ópusztaszerre.
 • Karácsonyi színdarab bemutatása.
 • Gyermeknap.
 • Húsvétváró játszóház.
 • Karácsonyváró játszóház.
 • Kiemelkedő sportolók év végi jutalmazása.
 • Kitűnő, illetve jó tanulók év végi jutalmazása.
 • Meghívásos pályázat felsősök részére, 4,4-es átlag felett.
 • Az ausztriai testvériskolai kapcsolat támogatása.


Az elmúlt évek során többször nyílt mód arra, hogy támogassuk iskolánk tanulóit.
Az alapítvány a következő iskolai és iskolán kívüli rendezvényeket finanszírozta, illetve járult hozzá a programok lebonyolításához:
/A teljesség igénye nélkül/

Székhelye: 7975 Kétújfalu, Rákóczi u. 11.
                  Tel: 73/342-051 Fax: 73/342-050/12
A közalapítvány céljai közé tartozik többek közt egyrészt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, másrészt a tehetséges tanulók támogatása.
Miben nyilvánul ez meg, milyen programokat szervezünk?

Az iskola alapítványa -  a  Konrád Ignác Közalapítvány
A Konrád Ignác Közalapítványt az általános iskolát fenntartó nyolc önkormányzat /Bürüs,Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu,Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor/ hozta létre 2001-ben.
A közalapítvány jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező közalapítvány, kiemelkedően közhasznú szervezet.